PENTUJA SYKSYLLÄ 2017 - PUPPIES IN AUTUMN 2017


Nissen MH-luonnekuvaus

27.4.2008 (ikä kuvaushetkellä 17 kk)

  1 2 3 4 5
1a KONTAKTI
Tervehtiminen
Torjuu kontaktia, murisee tai yrittää purra Välttää kontaktia, väistää Hyväksyy kontaktin vastaamatta siihen, ei väistä Ottaa itse kontaktia tai vastaa siihen Mielistelevä kontaktinotossa, hyppii, vinkuu, haukkuu jne.
1b KONTAKTI
Yhteistyö
Ei lähde vieraan ihmisen mukaan Lähtee mukaan haluttomasti Lähtee mukaan, mutta ei ole kiinnostunut TO:sta Lähtee mukaan halukkaasti, on kiinnostunut TO:sta Lähtee mukaan hyvin innokkaasti, erittäin kiinnostunut TO:sta.
1c KONTAKTI
Käsittely
Torjuu murisemalla ja/tai yrittää purra Väistää ja hakee tukea ohjaajasta Hyväksyy käsittelyn Hyväksyy ja ottaa kontaktia Hyväksyy ja vastaa liioitellulla kontaktilla
2a LEIKKI 1
Leikkihalu
Ei leiki - ei osoita kiinnostusta Ei leiki - osoittaa kiinnostusta Leikkii - aktiivisuus lisääntyy/vähenee Leikkii - aloittaa nopeasti ja on aktiivinen Leikkii - aloittaa erittäin nopeasti ja on hyvin aktiivinen
2b LEIKKI 1
Tarttuminen
Ei tartu esineeseen Ei tartu, nuuskii esinettä Tarttuu esineeseen viiveellä tai etuhampailla Tarttuu heti koko suulla Tarttuu heti, nappaa esineen vauhdista
2c LEIKKI 1
Puruote ja taisteluhalu
Ei tartu esineeseen Tarttuu viiveellä - irrottaa/pitää, ei vedä vastaan Tarttuu, vetää vastaan, mutta irrottaa ja tarttuu uudestaan/korjailee otetta Tarttuu heti koko suulla, vetää kunnes TO irrottaa Tarttuu heti koko suulla,v Vetää, tempoo, ravistaa - kunnes TO irrottaa
3a TAKAA-AJO
1. kerta
Ei aloita Aloittaa, mutta keskeyttää Aloittaa etenemisen hitaasti, voi lisätä vauhtia, seuraa koko matkan saalista Aloittaa kovalla vauhdilla päämäärähakuisesti, pysähtyy saaliille Aloittaa heti kovalla vauhdilla juosten saaliin ohi, voi kääntyä saaliille
3b TARTTUMINEN
1. kerta
Ei kiinnostunut saaliista Ei tartu, mutta nuuskii saalista Tarttuu epäillen tai viiveellä Tarttuu heti saaliiseen, mutta irrottaa Tarttuu heti saaliiseen, pitää sitä vähintään 3 sek.
3a TAKAA-AJO
2. kerta
Ei aloita Aloittaa, mutta keskeyttää Aloittaa etenemisen hitaasti, voi lisätä vauhtia, seuraa koko matkan saalista Aloittaa kovalla vauhdilla päämäärähakuisesti, pysähtyy saaliille Aloittaa heti kovalla vauhdilla juosten saaliin ohi, voi kääntyä saaliille
3b TARTTUMINEN
2. kerta
Ei kiinnostunut saaliista Ei tartu, mutta nuuskii saalista Tarttuu epäillen tai viiveellä Tarttuu heti saaliiseen, mutta irrottaa Tarttuu heti saaliiseen, pitää sitä vähintään 3 sek.
4 AKTIVITEETTITASO Tarkkailematon, kiinnostumaton, passiivinen Tarkkaavainen, rauhallinen, voi istua, seistä tai maata Tarkkailevainen ja enimmäkseen rauhallinen, yksittäisiä toimintoja Tarkkailevainen, toiminnot tai rauhattomuus lisääntyy vähitellen Toiminnot vaihtelevat nopeasti osion aikana / Rauhaton koko ajan
5a ETÄLEIKKI
Kiinnostus
Ei kiinnostunut avustajasta Tarkkailee avustajaa, välillä taukoja Kiinnostunut avustajasta, seuraa ilman taukoja Kiinnostunut avustajasta, yksittäisiä lähtöyrityksiä Erittäin kiinnostunut avustajasta, toistuvia lähtöyrityksiä
5b ETÄLEIKKI
Uhka/aggressio
Ei osoita uhkauseleitä Osoittaa yksittäisiä (1 - 2) uhkauseleitä osion ensim. osassa Osoittaa yksittäisiä uhkauseleitä uhkauseleitä osion 1. tai 2. osassa Osoittaa useampia uhkauseleitä osion ensim. osassa Osoittaa useampia uhkauseleitä osion 1. tai 2. osiossa
5c ETÄLEIKKI
Uteliaisuus
Ei saavu avustajan luo Saapuu linjalle aktiivisen avustajan luo Saapuu piilossa olevan puhuvan avustajan luo Saapuu avustajan luo epäröiden tai viiveellä Saapuu avustajan luo suoraan ilman apua
5d ETÄLEIKKI
Leikkihalu
Ei osoita kiinnostusta Ei leiki, osoittaa kiinnostusta Leikkii, voi tarttua varovasti, mutta ei vedä Tarttuu, vetää vastaan, voi irrottaa ja tarttua uudelleen Tarttuu, vetää vastaan, ei irrota
5e ETÄLEIKKI
Yhteistyö
Ei osoita kiinnostusta Kiinnostunut, mutta keskeyttää on kiinnostunut leikkivästä avustajasta Kiinnostunut sekä leikkivästä että passiivisesta avustajasta Houkuttelee myös passiivista avustajaa leikkimään
6a YLLÄTYS
Pelko
Ei pysähdy tai pysähtyy hetkeksi Kyykistyy ja pysähtyy Väistää kääntämättään katsetta pois haalarista Pakenee korkeintaan 5 m Pakenee yli 5 m
6b YLLÄTYS
Puolustus/aggressio
Ei osoita uhkauseleitä Osoittaa yksittäisiä uhkaavia eleitä Osoittaa useita uhkauseleitä Osoittaa useita uhkauseleitä ja muutamia hyökkäyksiä Osoittaa usieta uhkaavia eleitä ja hyökkäyksiä, voi purra
6c YLLÄTYS
Uteliaisuus
Menee haalarin luo kun kun se on laskettu maahan Menee haalarille kun ohjaaja kyykistyy ja puhuu haalarille tai houkuttelee koiraa Menee haalarille kun ohjaaja seisoo sen edessä Menee haalarille kun ohjaaja on edennyt puoliväliin Menee haalarille ilman ohjaajan apua
6d YLLÄTYS
Jäljellejäävä pelko
Ei minkäänlaista liikkumisnopeuden vaihtelua tai väistämistä Pieni niiaus tai tempomuutos jollain ohituskerralla Pieni niiaus tai temponvaihtelu kerran, pienenee toisen ohituskerran jälkeen Niiaus tai nopeuden vaihtelu samanalaisia vähintään kahdella ohituskerralla Voimakas pelko, voi lisääntyä toisella ohituskerralla
6e YLLÄTYS
Jäljellejäävä kiinnostus
Ei osoita kiinnostusta haalariin Pysähtyy, haistelee tai katselee yhdellä ohituskerralla Pysähtyy, haistelee tai katsoo haalaria vähintään kahdella ohituskerralla Puree haalaria tai liekkii sen kanssa, kiinnostus vähenee Puree haalaria tai leikkii sen kanssa väh. kahdella ohituskerralla
7a ÄÄNIHERKKYYS
Pelko
Ei pysähdy tai pysähtyy nopeasti Kyyristyy ja pysähtyy Väistää kääntämättä katsettaan pois Pakenee korkeintaan 5 m Pakenee yli 5 m
7b ÄÄNIHERKKYYS
Uteliaisuus
Ei mene katsomaan Menee räminälaitteen luo kun ohjaaja puhuu kyykyssä ja houkuttelee koiraa Menee räminälaitteen luo kun ohjaaj seisoo sen vieressä Menee räminälaitteen luo kun ohjaaja on edennyt puoliväliin Menee räminälaitteen luo ilman apua
7c ÄÄNIHERKKYYS
Jäljellejäävä pelko
Ei minkäänlaista liikkumisnopeuden vaihtelua tai väistämistä Pieni niiaus tai liikkumisnopeuden vaihtelu jollain ohituskerralla Pieni niiaus tai nopeudenvaihtelu kerran, pienenee toisen ohituskerran jälkeen Niiaus tai nopeudenvaihtelu samanlaisia vähintään kahdella ohituskerralla Voimakas pelko, voi lisääntyä jokaisella ohituskerralla
7d ÄÄNIHERKKYYS
Jäljellejäävä kiinnostus
Ei mitään kiinnostusta räminälaitetta kohtaan Pysähtyy, Haistelee tai katselee laitetta yhdellä ohituskerralla Pysähtyy, haistelee tai katselee laitetta väh. kahdella ohituskerralla Puree laitetta tai leikkii sen kanssa, kiinnostus vähenee Puree laitetta tai leikkii sen kanssa väh. kahdella ohituskerralla
8a AAVEET
Puolustus/aggressio
Ei osoite uhkauseleitä Osoittaa yksittäisiä uhkauseleitä Osoittaa useita uhkauseleitä Osoittaa useita uhkauseleitä ja muutamia hyökkäyksiä Useita uhkaavia eleitä ja useita hyökkäyksiä
8b AAVEET
Tarkkaavaisuus
Yksittäisiä vilkaisuja ja sen jälkeen ei kiinnostusta Katselee aaveita silloin tällöin Tarkkailee aaveita, pitkiä taukoja, kumpaakin puolet ajasta tai koko ajan toista Tarkkailee aaveita, lyhyitä taukoja Tarkkailee molempia aaveita koko osion ajan
8c AAVEET
Pelko
On ohjaajan edessä tai sivulla On enimmäkseen ohjaajan edessä tai sivulla, pientä välimatkan ottoa On enimmäkseen ohjaajan edessä tai sivulla, vaihtelee paon ja kontrollin välillä On pääasiassa ohjaajan takana, vaihtelee paon ja kontrollin välillä Peruuttaa enemmän kuin taluttimen mitan tai lähtee paikalta
8d AAVEET
Uteliaisuus
Menee katsomaan kun ohjaaja on ottanut avustajalta hupun pois Menee katsomaan kun ohjaaja puhuu avustajan kanssa ja houkuttelee koiraa Menee katsomaan kun ohjaaja seisoo avustajan vieressä Menee katsomaan kun ohjaaja on edennyt puoliväliin Menee katsomaan ilman apua
8e AAVEET
Kontaktinotto aaveeseen
Torjuu kontaktia Hyväksyy avustajan tarjoaman kontaktin, mutta ei vastaa siihen Vastaa avustajan tarjoamaan kontaktiin Ottaa itse kontaktia avustajaan Innostunutta kontaktinottoa avustajaan, esim. hyppii tai vinkuu
9a LEIKKI 2
Leikkihalu
Ei leiki Ei leiki, mutta osoittaa kiinnostusta Leikkii, aktiivisuus lisääntyy/vähenee Leikkii, aloittaa nopeasti ja on aktiivinen Leikkii, aloittaa erittäin nopeasti ja on hyvin aktiivinen
9b LEIKKI 2
Tarttuminen
Ei tartu Ei tartu, nuuskii esinettä Tarttuu esineeseen viiveellä tai etuhampailla Tarttuu heti koko suulla Tarttuu heti, nappaa esineen vauhdissa
10 AMPUMINEN Ei häiriinny, havaitsee nopeasti ja on sen jälkeen täysin välinpitämätön Häiritsevyys lisääntyy leikin/passivisuuden aikana, sen jälkeen välinpitämätön Kiinnostunut laukauksista, yleisöstä tms, mutta palaa leikkiin/passiivisuuteen Keskeyttää leikin/passiviteetin, lukkiutuu yleisöä, laukauksia tms kohden, ei palaa leikkiin/passiivisuuteen Häiriintynyt, pelokas / Yrittää paeta
             Copyright © Cayora's tollers