Kasvatus

Tollereita olen harrastanut 20 vuoden ajan, vuodesta 1998, jolloin ensimmäinen punaturkki asettui taloksi. Tällä hetkellä kotona asuu kolme punaista. Suoritin kasvattajan peruskurssin vuonnna 2007 ja kaksi vuotta myöhemmin anoin FCI:tä kennelnimeni Cayora’s. Kasvatan tollereita aktiivisille harrastajille monipuoliseen harrastus- ja metsästyskäyttöön pyrkien säilyttämään myös ulkomuodollisesti tietyn tyypin. Pentueita kasvatan vain harvoin, tarkkaan harkituista yhdistelmistä. Kuulun Novascotiannoutajat ry:n sitoumuskasvattajalistalle ja olen allekirjoittanut Suomen Kennelliiton kasvattajasitoumuksen. Lisäksi olen jäsenenä mm. Suomen Noutajakoirajärjestössä ja paikallisessa noutajajärjestössä.

Tavoitteenani on kasvattaa hyvän toimintakyvyn ja hermorakenteen omaavia monipuoliseen harrastus- ja metsästyskäyttöön soveltuvia novascotiannoutajia. Tolleri on alunperin jalostettu lintukoiraksi ja haluan vaalia sen metsästysominaisuuksia. Pidän käyttöominaisuuksien säilyttämistä tärkeänä myös siksi, että monet samat ominaisuudet ovat tärkeitä myös hyvälle harrastuskoiralle lajista riippumatta. Tavoitteenani on noutaja, jolla on hyvä yhteistyöhalu mutta riittävästi itsenäisyyttä, suuri työskentelynhalu, tasapainoinen perusluonne ja vahva riistavietti. Kiinnitän huomiota suvun ja vanhempien ominaisuuksiin monelta kantilta. Suhtaudun myös terveysasioihin vakavuudella. Pyrin käyttämään jalostukseen mahdollisimman terveitä yksilöitä ja selvittämään koirien taustat niin tarkasti kuin mahdollista tunteakseni riskit. Terveyden osalta pyrin välttämään ongelmien kertaamista molemmin puolin sukua.
Hyvissäkin koirissa on puutteensa, ja jokaisella on eri näkemys siitä, millaisia koiria haluaa kasvattaa. Omassa kasvatustyössäni pyrin tekemään yhdistelmiä, joissa painopiste on terveessä, tervepäisessä ja toimivassa koirassa, jonka rakenne myös mahdollistaa koiran käyttämisen. Toimiva paletti on kaukana itsestäänselvyydestä ja siksi käytän paljon aikaa selvittäessäni ja pohtiessani kahden koiran yhdistämisen plussia ja miinuksia nimenomaan luonne- ja ominaisuustasolla. Toivon voivani kasvattaa maailmalle pentuja, joista olisi omistajilleen iloa moneksi vuodeksi eteenpäin ja joita olisi mahdollista viedä eteenpäin harrastuksissa.

Tolleri on rotuna aktiivinen. Se vaatii kunnon peruskoulutuksen ja liikunnan lisäksi myös henkistä aktivointia, jotta se olisi tyytyväinen. Tolleri ei ole jokaisen koira. Erityisesti nuoruusaikana se vaatii paneutumista koulutukseen, aikaa ja aktivointia, jotta siitä kasvaisi mukava harrastuskaveri aikuisena. Kasvattajana voin vaikuttaa luonteen peruspalikoihin valitsemalla yhdistelmän ja pennun alkuaikojen kokemuksilla; pennunottaja muokkaa sen jälkeen koiraa koulutuksen avulla. Luonteen tulee olla lähtökohtaisesti kunnossa, jotta arki koiran kanssa sujuisi. Erityisesti kaupungissa asuessaan koira joutuu jatkuvasti kohtaamaan yllättäviä tilanteita ja kovia ääniä, joista sen tulisi selviytyä stressaamatta. Vilkkaana koirana tolleri usein rekisteröi ympäristön tapahtumat, mutta sen tulisi päästä tilanteista myös yli. Muun muassa arkuus, aggressiivisuus ja ääniherkkyys ovat siten asioita, jotka pyrin tunnistamaan. Tollerin tulee nähdäkseni olla vilkas, leikkisä ja hyvällä moottorilla varustettu, mutta kyetä kaiken toimintatarmonsa alla pitämään itsensä kasassa ja osata rauhoittua. Rakenteellisesti haen tiivistetysti kerrottuna rotumääritelmän mukaista tasapainoista ja liioittelematonta koiraa, joka liikkuu kauniisti. Minulle on erittäin tärkeää pyrkiä rakenteeseen, joka kestäisi harrastuskäyttöä, jolloin painotan asioita, jotka koen siltä osin tärkeänä.


Pentujen lähtökohdat maailmalle lähtiessä

Pennut luovutetaan uusiin koteihin n. 8 viikon ikäisinä ja ne rekisteröidään Suomen Kennelliittoon. Ne ovat luovutushetkellä eläinlääkärin tarkastamia, madotettuja ja mikrosirutettuja tollerinalkuja. Pennut kasvavat kotioloissa arjen keskellä tottuen jokapäiväisiin asioihin. Pennut saavat nähdä useamman kerran riistaa ja ne kutsutaan ruokakupille pillillä. Pennut saavat runsaasti käsittelyä ja huomiota ja ne totutetaan normaaleihin hoitotoimenpiteisiin. Ne pääsevät tutustumaan myös lapsiin, autoiluun ja aikuisiin koiriin. Olosuhteiden niin salliessa ne saavat viettää aikaa turvallisesti myös ulkona. Seuraan niiden kehitystä tiiviisti.

Kasvattajana minulle on ensisijaisen tärkeää löytää jokaiselle pennulle sille mahdollisimman sopiva koti ja uusille omistajille heille sopiva pentu. Siksi päätös siitä, mikä pennuista muuttaa mihinkin kotiin, jää kasvattajan tehtäväksi. Kodit valitaan pennun ominaisuuksien ja kotien kiinnostuksenkohteiden perusteella. apaan pentueesta kiinnostuneet mieluiten jo hyvissä ajoin ennen pentujen syntymää, jolloin suunnitteilla olevan pentueen emään voi myös tutustua. Pennunottajan ja kasvattajan välillä oleva luottamus on tärkeä ja siksi toivon pennunottajien kertovan rehellisesti toiveistaan ja tilanteestaan ennen pennunottoa, jotta yhteistyö tulevaisuudessakin toimisi.

Kerron pennunottajille tiedossani olevat yhdistelmän riskit. Annan myös tietoa novascotiannoutajista rotuna sekä harrastusmahdollisuuksista. Annan mielelläni koulutusapua niin pennun tapakasvatuksessa kuin myöhemmässäkin lajikoulutuksessa. Järjestän pennuille pentutreffit, joissa koirat ja ohjaajat pääsevät oppimaan asioita ja omistajat vaihtamaan kuulumisia. Kannustan myös pitämään yhteyttä sisarusten omistajien kanssa. Kasvattien kesken olemme myös treenailleet ja meillä on ollut koulutuksia noutajamaisissa merkeissä.

Liitän pennunostajat vuodeksi Novascotiannoutajat ry:n jäseneksi ja pennut saavat mukaansa hoito- ja koulutusohjeet sekä pienen pentupaketin. Tärkeimpänä, ne saavat kasvattajan tuen koko eliniäksi kaikissa kasvattiini liittyvissä asioissa. Haluan jakaa niin ilot kuin surutkin yhdessä pennunottajien kanssa. Yksikään kysymys ei ole liian vähäpätöinen tai huono, vaan aina on parempi kysyä saman tien, kuin jäädä pohtimaan yksin! Usein ongelmiin löydetään ratkaisukeino. Samoin onnistumisen hetket ovat tuplasti parempia, kun ne voi jakaa muiden kanssa.
Mitä edellytän pentujen uusilta kodeilta?

Yhteistyöhalukkuutta ja kuulumisia
Jokainen kasvattamani pentu on minulle tärkeä. Siksi edellytän pentujen tulevilta omistajilta halua pitää yhteyttä kasvattajaan myös jatkossa ja pitää minut ajan tasalla tärkeistä kuulumisista koiran koko elämän ajan. Minulle on tärkeää tietää, miten kasvattini voivat ja miten omistajilla niiden kanssa sujuu. Toivon myös voivani nähdä kasvattejani silloin tällöin myöhemminkin esim. yhteisissä kennelkoulutuksissa.

Sitoutumista koiran hyvään hoitoon ja paikkaa perheenjäsenenä
Luovutan pennut vain koteihin, joissa niille ollaan valmiita tarjoamaan paikka rakastettuna perheenjäsenenä ja jossa koiran hyvään hoitoon ollaan valmiita sitoutumaan koko sen elämän ajan. Hyvä peruskoulutus ja selkeät arjen säännöt ovat jokaisen tollerin perusoikeus, sillä se on kekseliäs rotu, joka muutoin voi kokeilla rajojaan. Suosittelen pennunottajia lämpimästi myös harkitsemaan vakuutuksen ottamista; tolleri on kuitenkin aktiivinen rotu, jonka kanssa usein sattuu ja tapahtuu. Näin voidaan varmistua, että koiran hoitoon on varaa myös isojen vahinkojen sattuessa ja voidaan säästyä monilta murheilta.

Aktiivista harrastamista
Novascotiannoutaja on varsin toimintatarmoinen rotu, joten myyn pennut ainoastaan aktiivisiin harrastaviin koteihin. Harrastan itse koirieni kanssa käyden myös kilpailuissa/kokeissa ja suunnittelen yleensä yhdistelmää kuukausien ajan saadakseni aikaan toimivia tollereita. Tästä johtuen toivon, että kasvattamani pennut myös löytäisivät kodit, joissa niille tarjotaan mahdollisuus näyttää, millaisia harrastuskavereita ne ovat. Sinun ei tarvitse olla himokilpailija, mutta toivon kuitenkin halukkuutta viedä koiraa eteenpäin harrastuksissa ja halukkuutta kokeilla myös koetoimintaa jossakin lajissa aikanaan. Toivon kasvateilta aktiivisuutta myös siksi, että viralliset tulokset ovat myös ainoa keino kasvattajalle saada objektiivista näyttöä pentueen onnistumisesta ja koirien ominaisuuksista.

Kiinnostusta rodunomaisia harrastuksia kohtaan
Novascotiannoutaja on alunperin metsästyskoira ja pyrkimyksenäni on kasvattaa koiria, joilla on erinomaiset edellytykset tulla koulutetuiksi metsästyskokeisiin/käyttöön. Myös omien jalostuskoirieni ominaisuudet on testattu. Sen vuoksi odotan pennunottajiltakin kiinnostusta rodunomaisia harrastuksia kohtaan, ainakin taipumuskokeen verran, vaikka koiran pääharrastuksena jatkossa olisikin jokin muu monista harrastusmahdollisuuksista. Tukea on totta kai saatavissa, meidän kanssa saa tulla treenaamaan tänne meille.

Vähintään paria näyttelykäyntiä
Toivon, että kasvattini käytettäisiin ainakin pari kertaa virallisissa näyttelyissä niiden ollessa yli 2-vuotiaita, jotta saisin myös virallisen arvion niiden rakenteesta. Mieluiten toki enemmänkin. Autan mielelläni sekä trimmauksessa että esittämisessä kasvattajan lähipaikkakuntien näyttelyissä.

Virallisia PEVISA-terveystutkimuksia
Omistajan tulee käyttää kasvattini PEVISAan (perinnöllisten sairauksien ja vikojen vastustamisohjelma) kuuluvissa virallisissa tutkimuksissa sen ollessa n. 18-24 kk ikäinen: virallinen silmäpeilaus ja virallinen lonkkakuvaus ja kyynärkuvaus. Suosittelen myös selän kuvaamista samalla.

Yhteydenottoa erityisesti, jos koira sairastuu tai joutuu vaihtamaan kotia
Edellytän, että minuun otetaan yhteyttä, jos koira jostakin syystä joutuu vaihtamaan kotia, jotta voin auttaa sopivan uuden kodin etsimisessä. Kasvattiani ei saa myydä eteenpäin ilman suostumustani. Edellytän myös, että minua informoidaan, mikäli koira sairastuu vakavasti tai sen kanssa on muuten ongelmia. Terveydessä tapahtuvien muutosten kertominen on tärkeää myös tulevien jalostusvalintojen vuoksi.

Linkkejä:

Tutustuthan myös seuraaviin sivustoihin tolleria harkitessasi:


Yhteystiedot:

Cayora's tollerit
Katja Stoltzenberg
Huittinen
katjast@gmail.com
p. 050 3073643
Breeding

I have had tollers for almost 20 years, since 1998 when I got my first redcoated friend. Year 2007 I decided to attend the breeder's course and two years later applied for my prefix Cayora's. As my tollerfemale Ducky turned out be be a great competition dog with excellent mentality and strong hunting insticts, she became my foundation female. My breeding is small scale and combinations very carefully thought through. I am a member of Finnish Nova Scotia Duck Tolling Retriever club and have undersigned breeder's commitment by the Finnish Kennel Club. I'm also a member of Finnish Retriever Association.

My goal is to breed tollers with a good nerve structure and performance ability and that are suitable for hunting and working. The toller is originally a working dog and I want to maintain those abilities. My aim is to breed retrievers with strong interest in game and will to work, enough indepencence and will to co-operate with the owner. I pay much attention to health and mentality of the dogs itself and their pedigrees. All dogs, even the good ones, have also some faults and we all have our own thought of what we wish to breed for. I my breeding I try to make combinations where the focus is in a healthy working dog with stable mentality. Regarding the health, I try to avoid the big problems and avoid doubling the problems from both sides of the pedigree. A well functioning dog is something one unfortunately can never take for granted and I therefore use a lot of time researching and thinking about the pros and cons of combinations. I hope to be able to breed puppies that will give a lot of joy to their owners and live a long happy life.

A toller is an active dog that needs a good training. Besides physical activation it also needs to be given brain work so that the life with it would be nice for both. In any case the basic mentality of the dog needs to be fine so that it can cope of all the situations it will face. Therefore I pay attention to recognizing noice sensibility, aggressivity and shyness, to be able to avoid these. I see the toller as an active, determined and agile dog that still needs to be able to focus and be calm. Regarding the exterior I follow the breed standard, aiming at a dog which has a balanced structure that makes it possible to move easy and endure the life of an active dog.

If you have any questions, don't hesitate to contact :)
Puppy from us

From my puppybuyers I expect that you are:

- Willing to keep contact with the breeder also in the future, for the whole lifetime of the dog. Every puppy I breed is important to me so it is important for me to know how they are doing.
- Ready to offer the dog a place as a family member and take good care of it. The toller needs activation and good basic training.
- Being active in dog sports and willing to offer the dog a possibility to show what it is capable of. I prioritize people willing to train for hunting tests.
- Willing to officially x-ray the hips and elbows at about 24 months of age and examine the eyes.
- Willing to take contact especially if you no longer can keep the dog or if the dog becomes sick. Dogs bred by me cannot be sold forward without contacting me.
Contanct information:

Cayora's tollers
Katja Stoltzenberg
Huittinen, FINLAND
katjast@gmail.com
In English, på svenska

             Copyright © Cayora's tollers