Gallery, Cajo playing with a balloon

Parhaan lelun ei tarvitse olla kallis ;) Cajo olisi voinut viihdyttää itseään varmasti tuntikausia ilmapallon kanssa. Kuvat otettu 12.5.2007, aiheesta löytyy myös pari videota.

The best toy doesn't have to be expensive ;) Cajo could have entertained himself probably for hours with the balloon. Pictures are taken on the 12th May 2007. There are also a couple of videos.

Näen pallon lähestyvän...

I see the balloon coming closer...
Saan sut kiinni

I'll catch you
Pallo lipuu silmien edestä pois

The balloon is flying away in front of Cajo's eyes


Lopuksi leikittiin toisella lempilelulla

Then we played with another favourite toy