Cajo's movements 2005

Hei hetkinen, miksi me vaan juostaan edestakaisin, edestakaisin...?

Hey guys, what is this anyway? Why are we just running back and forth?
Joukkoon sattui hassukin otos; olenko kertonut, että se osaa myös lentää? ;)

There was also a funny shot; have I mentioned that he can actually fly? ;)
Saimme myös paljon näitä...

We got also lots of these...
...ja näitä...

...and these...
...ja eritoten näitä ;)

...and especially these ;)