Duckyn MH-luonnekuvaus
22.10.2011, Riihimäki
Kuvaajat: Riitta Liimatainen, Kai Tarkka
Duckyn ikä: 27 kuukautta
Tarkemmat selostukset sivun lopussa

  1 2 3 4 5
1a KONTAKTI
Tervehtiminen
Torjuu kontaktia, murisee tai yrittää purra Välttää kontaktia, väistää Hyväksyy kontaktin vastaamatta siihen, ei väistä Ottaa itse kontaktia tai vastaa siihen Mielistelevä kontaktinotossa, hyppii, vinkuu, haukkuu jne.
1b KONTAKTI
Yhteistyö
Ei lähde vieraan ihmisen mukaan Lähtee mukaan haluttomasti Lähtee mukaan, mutta ei ole kiinnostunut TO:sta Lähtee mukaan halukkaasti, on kiinnostunut TO:sta Lähtee mukaan hyvin innokkaasti, erittäin kiinnostunut TO:sta.
1c KONTAKTI
Käsittely
Torjuu murisemalla ja/tai yrittää purra Väistää ja hakee tukea ohjaajasta Hyväksyy käsittelyn Hyväksyy ja ottaa kontaktia Hyväksyy ja vastaa liioitellulla kontaktilla
2a LEIKKI 1
Leikkihalu
Ei leiki - ei osoita kiinnostusta Ei leiki - osoittaa kiinnostusta Leikkii - aktiivisuus lisääntyy/vähenee Leikkii - aloittaa nopeasti ja on aktiivinen Leikkii - aloittaa erittäin nopeasti ja on hyvin aktiivinen
2b LEIKKI 1
Tarttuminen
Ei tartu esineeseen Ei tartu, nuuskii esinettä Tarttuu esineeseen viiveellä tai etuhampailla Tarttuu heti koko suulla Tarttuu heti, nappaa esineen vauhdista
2c LEIKKI 1
Puruote ja taisteluhalu
Ei tartu esineeseen Tarttuu viiveellä - irrottaa/pitää, ei vedä vastaan Tarttuu, vetää vastaan, mutta irrottaa ja tarttuu uudestaan/korjailee otetta Tarttuu heti koko suulla, vetää kunnes TO irrottaa Tarttuu heti koko suulla,v Vetää, tempoo, ravistaa - kunnes TO irrottaa
3a TAKAA-AJO
1. kerta
Ei aloita Aloittaa, mutta keskeyttää Aloittaa etenemisen hitaasti, voi lisätä vauhtia, seuraa koko matkan saalista Aloittaa kovalla vauhdilla päämäärähakuisesti, pysähtyy saaliille Aloittaa heti kovalla vauhdilla juosten saaliin ohi, voi kääntyä saaliille
3b TARTTUMINEN
1. kerta
Ei kiinnostunut saaliista Ei tartu, mutta nuuskii saalista Tarttuu epäillen tai viiveellä Tarttuu heti saaliiseen, mutta irrottaa Tarttuu heti saaliiseen, pitää sitä vähintään 3 sek.
3a TAKAA-AJO
2. kerta
Ei aloita Aloittaa, mutta keskeyttää Aloittaa etenemisen hitaasti, voi lisätä vauhtia, seuraa koko matkan saalista Aloittaa kovalla vauhdilla päämäärähakuisesti, pysähtyy saaliille Aloittaa heti kovalla vauhdilla juosten saaliin ohi, voi kääntyä saaliille
3b TARTTUMINEN
2. kerta
Ei kiinnostunut saaliista Ei tartu, mutta nuuskii saalista Tarttuu epäillen tai viiveellä Tarttuu heti saaliiseen, mutta irrottaa Tarttuu heti saaliiseen, pitää sitä vähintään 3 sek.
4 AKTIVITEETTITASO Tarkkailematon, kiinnostumaton, passiivinen Tarkkaavainen, rauhallinen, voi istua, seistä tai maata Tarkkailevainen ja enimmäkseen rauhallinen, yksittäisiä toimintoja Tarkkailevainen, toiminnot tai rauhattomuus lisääntyy vähitellen Toiminnot vaihtelevat nopeasti osion aikana / Rauhaton koko ajan
5a ETÄLEIKKI
Kiinnostus
Ei kiinnostunut avustajasta Tarkkailee avustajaa, välillä taukoja Kiinnostunut avustajasta, seuraa ilman taukoja Kiinnostunut avustajasta, yksittäisiä lähtöyrityksiä Erittäin kiinnostunut avustajasta, toistuvia lähtöyrityksiä
5b ETÄLEIKKI
Uhka/aggressio
Ei osoita uhkauseleitä Osoittaa yksittäisiä (1 - 2) uhkauseleitä osion ensim. osassa Osoittaa yksittäisiä uhkauseleitä uhkauseleitä osion 1. tai 2. osassa Osoittaa useampia uhkauseleitä osion ensim. osassa Osoittaa useampia uhkauseleitä osion 1. tai 2. osiossa
5c ETÄLEIKKI
Uteliaisuus
Ei saavu avustajan luo Saapuu linjalle aktiivisen avustajan luo Saapuu piilossa olevan puhuvan avustajan luo Saapuu avustajan luo epäröiden tai viiveellä Saapuu avustajan luo suoraan ilman apua
5d ETÄLEIKKI
Leikkihalu
Ei osoita kiinnostusta Ei leiki, osoittaa kiinnostusta Leikkii, voi tarttua varovasti, mutta ei vedä Tarttuu, vetää vastaan, voi irrottaa ja tarttua uudelleen Tarttuu, vetää vastaan, ei irrota
5e ETÄLEIKKI
Yhteistyö
Ei osoita kiinnostusta Kiinnostunut, mutta keskeyttää on kiinnostunut leikkivästä avustajasta Kiinnostunut sekä leikkivästä että passiivisesta avustajasta Houkuttelee myös passiivista avustajaa leikkimään
6a YLLÄTYS
Pelko
Ei pysähdy tai pysähtyy hetkeksi Kyykistyy ja pysähtyy Väistää kääntämättään katsetta pois haalarista Pakenee korkeintaan 5 m Pakenee yli 5 m
6b YLLÄTYS
Puolustus/aggressio
Ei osoita uhkauseleitä Osoittaa yksittäisiä uhkaavia eleitä Osoittaa useita uhkauseleitä Osoittaa useita uhkauseleitä ja muutamia hyökkäyksiä Osoittaa usieta uhkaavia eleitä ja hyökkäyksiä, voi purra
6c YLLÄTYS
Uteliaisuus
Menee haalarin luo kun kun se on laskettu maahan Menee haalarille kun ohjaaja kyykistyy ja puhuu haalarille tai houkuttelee koiraa Menee haalarille kun ohjaaja seisoo sen edessä Menee haalarille kun ohjaaja on edennyt puoliväliin Menee haalarille ilman ohjaajan apua
6d YLLÄTYS
Jäljellejäävä pelko
Ei minkäänlaista liikkumisnopeuden vaihtelua tai väistämistä Pieni niiaus tai tempomuutos jollain ohituskerralla Pieni niiaus tai temponvaihtelu kerran, pienenee toisen ohituskerran jälkeen Niiaus tai nopeuden vaihtelu samanalaisia vähintään kahdella ohituskerralla Voimakas pelko, voi lisääntyä toisella ohituskerralla
6e YLLÄTYS
Jäljellejäävä kiinnostus
Ei osoita kiinnostusta haalariin Pysähtyy, haistelee tai katselee yhdellä ohituskerralla Pysähtyy, haistelee tai katsoo haalaria vähintään kahdella ohituskerralla Puree haalaria tai liekkii sen kanssa, kiinnostus vähenee Puree haalaria tai leikkii sen kanssa väh. kahdella ohituskerralla
7a ÄÄNIHERKKYYS
Pelko
Ei pysähdy tai pysähtyy nopeasti Kyyristyy ja pysähtyy Väistää kääntämättä katsettaan pois Pakenee korkeintaan 5 m Pakenee yli 5 m
7b ÄÄNIHERKKYYS
Uteliaisuus
Ei mene katsomaan Menee räminälaitteen luo kun ohjaaja puhuu kyykyssä ja houkuttelee koiraa Menee räminälaitteen luo kun ohjaaj seisoo sen vieressä Menee räminälaitteen luo kun ohjaaja on edennyt puoliväliin Menee räminälaitteen luo ilman apua
7c ÄÄNIHERKKYYS
Jäljellejäävä pelko
Ei minkäänlaista liikkumisnopeuden vaihtelua tai väistämistä Pieni niiaus tai liikkumisnopeuden vaihtelu jollain ohituskerralla Pieni niiaus tai nopeudenvaihtelu kerran, pienenee toisen ohituskerran jälkeen Niiaus tai nopeudenvaihtelu samanlaisia vähintään kahdella ohituskerralla Voimakas pelko, voi lisääntyä jokaisella ohituskerralla
7d ÄÄNIHERKKYYS
Jäljellejäävä kiinnostus
Ei mitään kiinnostusta räminälaitetta kohtaan Pysähtyy, Haistelee tai katselee laitetta yhdellä ohituskerralla Pysähtyy, haistelee tai katselee laitetta väh. kahdella ohituskerralla Puree laitetta tai leikkii sen kanssa, kiinnostus vähenee Puree laitetta tai leikkii sen kanssa väh. kahdella ohituskerralla
8a AAVEET
Puolustus/aggressio
Ei osoite uhkauseleitä Osoittaa yksittäisiä uhkauseleitä Osoittaa useita uhkauseleitä Osoittaa useita uhkauseleitä ja muutamia hyökkäyksiä Useita uhkaavia eleitä ja useita hyökkäyksiä
8b AAVEET
Tarkkaavaisuus
Yksittäisiä vilkaisuja ja sen jälkeen ei kiinnostusta Katselee aaveita silloin tällöin Tarkkailee aaveita, pitkiä taukoja, kumpaakin puolet ajasta tai koko ajan toista Tarkkailee aaveita, lyhyitä taukoja Tarkkailee molempia aaveita koko osion ajan
8c AAVEET
Pelko
On ohjaajan edessä tai sivulla On enimmäkseen ohjaajan edessä tai sivulla, pientä välimatkan ottoa On enimmäkseen ohjaajan edessä tai sivulla, vaihtelee paon ja kontrollin välillä On pääasiassa ohjaajan takana, vaihtelee paon ja kontrollin välillä Peruuttaa enemmän kuin taluttimen mitan tai lähtee paikalta
8d AAVEET
Uteliaisuus
Menee katsomaan kun ohjaaja on ottanut avustajalta hupun pois Menee katsomaan kun ohjaaja puhuu avustajan kanssa ja houkuttelee koiraa Menee katsomaan kun ohjaaja seisoo avustajan vieressä Menee katsomaan kun ohjaaja on edennyt puoliväliin Menee katsomaan ilman apua
8e AAVEET
Kontaktinotto aaveeseen
Torjuu kontaktia Hyväksyy avustajan tarjoaman kontaktin, mutta ei vastaa siihen Vastaa avustajan tarjoamaan kontaktiin Ottaa itse kontaktia avustajaan Innostunutta kontaktinottoa avustajaan, esim. hyppii tai vinkuu
9a LEIKKI 2
Leikkihalu
Ei leiki Ei leiki, mutta osoittaa kiinnostusta Leikkii, aktiivisuus lisääntyy/vähenee Leikkii, aloittaa nopeasti ja on aktiivinen Leikkii, aloittaa erittäin nopeasti ja on hyvin aktiivinen
9b LEIKKI 2
Tarttuminen
Ei tartu Ei tartu, nuuskii esinettä Tarttuu esineeseen viiveellä tai etuhampailla Tarttuu heti koko suulla Tarttuu heti, nappaa esineen vauhdissa
10 AMPUMINEN Ei häiriinny, havaitsee nopeasti ja on sen jälkeen täysin välinpitämätön Häiritsevyys lisääntyy leikin/passivisuuden aikana, sen jälkeen välinpitämätön Kiinnostunut laukauksista, yleisöstä tms, mutta palaa leikkiin/passiivisuuteen Keskeyttää leikin/passiviteetin, lukkiutuu yleisöä, laukauksia tms kohden, ei palaa leikkiin/passiivisuuteen Häiriintynyt, pelokas / Yrittää paeta


Tuomarien kommentit ja omia kommentteja:

Kohta 1, KONKTAKTI: Tuomarien mukaan Ducky tykkää ihmisistä ja on sosiaalinen, mutta ei kuitenkaan ole yltiöpäisen innokas niitä kohtaan. (Nojaa, välillä sitä kyllä miettii, että eikö ole, kun se hyppii pussaamaan vieraita ihmisiä... :P)

Kohta 2 ja 9, LEIKKI: Ducky on hyvin leikkihaluinen, sen palkkaamisessa ja koulutuksessa toimii varmasti leikkiminen hyvin. Se leikkii samalla tavoin sekä alussa (kohta 2) että lopussa (kohta 9) eli kuvaus ei ole kuormittanut sitä. Se tarttuu nopeasti leluun ja kiskoo sitä aktiivisesti, syöksyy sen perään, kun lelua heitetään ja palauttaa omistajalle. Roikkuu hampaillaan lelussa. Kiskoo innokkaasti lelua myös TO:n kanssa. Yhdessä kohtaa se on jäädä TO:n jalkoihin TO:n meinatessa kompastua koiraan, mutta Ducky ei ole huomaavinaankaan asiaa vaan jatkaa lelun metsästystä.

Kohta 3, TAKAA-AJO: Tuomari totesi, että "sulla on hyvin tottelevainen ja kuuliainen koira". Ducky seurasi kiinnostuneena viehettä ja katsahti minua pyytäen lupaa noutaa. Se on oppinut, ettei se saa lähteä luvatta. Tämä kohta kuitenkin hieman yllätti itseni, koska Ducky kyllä toisinaan taas jahtaa jäniksiä luvattakin. Tuomari totesi tähän, että jänis on riistaa eli se on eri tilanne kuin pelkkä rätti narun päässä. Ensimmäisellä kerralla Ducky lähti hieman epäröiden liikkeelle (katsoen ensin minua, annanko sille luvan, tehden sitten itse päätöksen lähteä) ja otti esineen suuhunsa lähtien palauttamaan sitä, mutta sitten sen huomio kiinnittyi reitin varrella olleisiin valkoisiin merkkitötteröihin ja se kävi tsekkaamassa ne miettien ilmeisesti, josko ne pitäisi noutaa ;) Tokalla kerralla se vain seisoi vieressäni ja katsoi vuoroin viehettä ja minua. Joko se oli sitä mieltä, että "nähty jo, ei mitään mielenkiintoista" tai sitten se tosiaan odotti lupaa lähteä (todennäköisesti jälkimmäinen).

Kohta 4, AKTIIVISUUS: Aktiviteettitasosta tuomari totesi, että Ducky osaa rauhoittua. Testipaikalle oli kuitenkin vahingossa unohtunut joltakulta ydinluun palanen. Kukaan muu koirista ei sitä ollut löytänyt, mutta tarkkanenäinen Ducky löysi tuon luunkappaleen 3 minuutin passiivisuuden aikana ja alkoi sitten syömään sitä. Normaalisti Ducky kyllä mielestäni vastaa enemmän arviota nro 2 ja rauhoittuu nopeasti vain makoilemaan missä tahansa. Testissä se kuitenkin ahneena koirana haistoi ruokaa (jota ei tietysti paikalla olisi saanut olla) ja etsi, kunnes löysi sen - tämä tuotti kaikille hupia ja toisaalta kuvastaa kyllä Duckya varsin hyvin, sillä sen nenä kyllä bongaa kaiken syötäväksi kelpaavan niin ojista kuin hellan altakin ;)

Kohta 5, ETÄLEIKKI: Ducky katseli kiinnostuneena etäleikkijää, mutta ei mennyt hänen luokseen vaan seisoi vain minun vieressäni. Tähänkin tuomarit kommentoivat, että se on kuuliainen koira. Omastakin mielestäni tässä näkyi se, että Ducky on opetettu siihen, ettei se saa mennä moikkaamaan luvatta ihmisiä. Toisaalta tuon asian opettaminen on ollut myös helppoa, sillä Duckylla ei luonnostaankaan ehkä ole niin suurta kiinnostusta poistua oman lauman luota. Kun sitten menimme hihnassa lopuksi katsomaan etäleikkijää, tervehti Ducky häntä iloisesti.

Kohta 6, YLLÄTYS: Ducky perääntyi ylös kiskaistua haalaria taakseni ilmeisesti pari metriä (itse en tietysti nähnyt), kääntämättä katsettaan pois haalarista. Se haukahti muutaman kerran haalaria. Se tuli katsomaan haalaria heti, kun kyykistyin ja kutsuin sitä. Kun ohitimme haalaria, ei Ducky osoittanut sitä kohtaan minkäänlaista pelkoa vaan kulki välinpitämättömästi ohi, nuuskaisten kaiketi ekalla kerralla haalaria nopeasti (josta kiinnostus 2), sitten ei enää osoittanut kiinnostusta.

Kohta 7, ÄÄNIHERKKYYS: Ducky väisti räminä-ääntä pari metriä sivuun, kääntämättä katsettaan pois. Sitten se meni heti samantien itse uteliaana katsomaan räminälaitetta. Kun ohitimme räminälaitteen uudelleen, se ei osoittanut minkäänlaista pelkoa laitetta kohtaan eli sille ei jäänyt pelkoa äskeisestä tapahtumasta. Sen reaktiot ovat arjessa hyvin samanlaiset. Se ei joko reagoi ääniin tai sitten havaitsee nopeasti osoittamatta pelkoa.

Kohta 8, AAVEET: Tämä kohta yllätti itseni, Ducky onkin paljon rohkeampi ja sisukkaampi, kuin kuvittelinkaan! Se asettui heti eteeni ja haukkui aaveita häntä pystyssä. Se ei väistänyt missään kohtaa taakseni vaan seisoi paikallaan edessäni pitäen katseensa kummassakin aaveessa, eikä siten osoittanut pelkoa niitä kohtaan. Pari kertaa se vilkaisi myös minua. Uteliaisuus oli kuulemma siinä rajoilla, että menikö koira katsomaan aavetta itsenäisesti vai ei. Se tulkittiin lopulta niin, että koira meni katsomaan vasta, kun ohjaaja otti hupun pois. Ducky lähti kyllä moikkaamaan ekaa aavetta itse, mutta kävi sitten vain hieman nuuhkaisemassa sitä ja meni sen jälkeen nuuhkimaan jotakin muuta hajua. Kun otin hupun pois, se hyppäsi iloisena aavetta vasten ja heilutti häntää onnessaan nähdessään siellä ihmisen.

Kohta 9: ks. kohta 2

10, AMPUMINEN: Ampumisosiosta palautteen antanut tuomari totesi, että sen perusteella he olisivat kuvitelleet koiran olevan kuuro ;) Ducky ei reagoinut edes silmää räpäyttämällä ampumiseen, vaan leikki aktiivisesti taisteluleikkiä kanssani ja roikkui lelussa kiinni koko ampumisosion ajan.

Yleistä, omaa pohdintaa: Ducky oli vain muutama päivä ennen kuvausta lopettanut juoksunsa, ja sen takia mietinkin osallistumista pitkään, mutta ajankohta ei mielestäni vaikuttanut koiran käytökseen mitenkään (se on aina ollut oma itsensä juoksun aikanakin). Kuvaus ei tuonut juuri yllätyksiä, vaan Ducky osoittautui pitkälti sellaiseksi, kuin olin sen kuvitellutkin olevan - rohkea ja leikkisä tyttö, joka palautuu nopeasti, ehkä jopa rohkeampi kuin olin osannut odottaa :) Siitä saadaan näkyviin reaktiot uhkatilanteisiin, mutta se palautuu nopeasti ja on utelias. Kuten etukäteen epäilin, sen kuuliaisuus todennäköisesti näkyi osassa osioista, koska kuvauksessa ei saa antaa mitään käskyjä, ei myöskään "vapaa" -käskyä. Duckyn kumpikin vanhemmista on myös luonnekuvattu (tulokset nähtävissä mm. Ruotsin kennelliiton tietokannassa) ja kun sen tulosta vertaa vanhempiensa kuvaustuloksiin, niin huomaa sen olevan passeli sekoitus vanhempiaan, mikä on tietysti mukava huomata.